Stichting

Op ‘E Wyn

Stichting Op ‘e Wyn

De Stichting is in het leven geroepen ten behoeve van de dagbesteding. Deze stichting heeft een
eigen bestuur welke jaarlijks minimaal twee keer bij elkaar komt. Het doel van de stichting is
subsidies, giften, donaties te beheren en ervoor te zorgen dat direct of indirect ten goede komt aan
de deelnemers van de dagbesteding.
Rekeningnr: NL51 RABO 0350 0074 38 t.n.v. Stichting Op ‘e Wyn.

Ontvangen giften, donaties en subsidies

  • Provincie Fryslân Iepen Mienskipsfûns
  • Stichting Emmaplein Foundation
  • Steunfonds Sionsberg
  • Diakonie PKN Holwerd
  • Diakonie PKN Ternaard
  • Supermarkt Coöp Holwerd
  • Céline de Vries Fietselfstedentocht
  • Familie, vrienden en bekenden van de deelnemers

Het bestuur bedankt iedereen voor deze bijdragen zodat kleine en grote projecten gerealiseerd
kunnen worden.

Openingstijden

Maandag 09:00 uur – 16:00 uur
Dinsdag 09:00 uur – 16:00 uur
Woensdag 09:00 uur – 16:00 uur
Donderdag 09:00 uur – 16:00 uur
Vrijdag 09:00 uur – 16:00 uur
Feestdagen gesloten

Wil je wat meer informatie?

... of je meteen aanmelden,
of wil je dat wij contact met jou opnemen?

7 + 15 =